"Od stóp do głów"- Pracowite Aniołki poszerzają wiedzę na temat części ciała oraz zasad higieny osobistej, w tym szczególnie zasad prawidłowego mycia rąk

Powrót