Legenda o św. Mikołaju Biskupie

Wiadomo że grudzień jest wyjątkowym miesiącem ze względu na wiele radosnych dni. Jednym z takich dni i długo wyczekiwanym przez dzieci, jest dzień kiedy św. Mikołaj przychodzi z wizytą do dzieci. Nasze przedszkolaki również czekały z wielką radością na Jego przybycie- uczyły się piosenek, wierszyków, dbały o porządek w salach, pomagały innym, starały się bawić w zgodzie ze wszystkimi dziećmi, bo jak sami mówili „Mikołaj wszystko widzi”. Dzieci poznały również Legendę o św. Mikołaju, spektakl zaprezentował nam Teatr Eden z Wieliczki. Aktorzy odegrali scenki z życia świętego, opowiedzieli o dzieciństwie Mikołaja, zanim został biskupem oraz świętym. Aktorzy ukazali dzieciom jak ważna jest bezinteresowna pomoc, czynienie dobra, dzielenie się swoimi rzeczami z ludźmi bardziej potrzebującymi. Dzieci z zaciekawieniem oglądały przygody które spotykały Mikołaja, a także włączane były do przedstawienia, za sprawą wspólnych tańców, czy pakowania prezentów do wielkiego worka. Czas spędzony na oglądaniu legendy to prawdziwa lekcja wartości dla naszym przedszkolaków.

M.Z.

Powrót