Okres adaptacyjny

Adaptację czyli przystosowanie, określa się jako proces lub wynik procesu uzyskiwania równowagi między potrzebami jednostki, a warunkami otoczenia społecznego. - W. Okoń

Czynniki wpływające na adaptację dziecka do warunków przedszkolnych:
 
 • wysoka reaktywność dziecka na szereg bodźców,
 • dominacja sfery emocjonalnej (poczucie miłości, bezpieczeństwa),
 • poziom kompetencji językowych,
 • poziom rozwoju poznawczego (pojęcie czasu, przestrzeni),
 • przynależność do grupy społecznej (poziom rozwoju społeczno-emocjonalnego),
 • poziom świadomości wychowawczej rodziców,
 • poziom wymagań stawianych dziecku przez rodziców.
Adaptację do warunków przedszkolnych należy rozumieć nie tylko jako przystosowanie się dziecka do bycia przedszkolakiem, ale również jako adaptację jego rodziny. W procesie tym środowisko rodzinne odgrywa szczególną rolę. To jego świadomość i doświadczenie mają wpływ na przygotowanie dziecka do przedszkola.
 

 

Aby pomóc swojemu dziecku łatwiej znieść okres adaptacyjny...

 • nie przedłużaj pożegnania w szatni;

 • nie zabieraj dziecka do domu kiedy płacze przy rozstaniu - jeśli zrobisz to choć raz, dziecko będzie wiedziało, że łzami można wiele wymusić;

 • nie obiecuj: Jeśli pójdziesz do przedszkola, to coś dostaniesz. Odbierając dziecko możesz dać mu maleńki prezent - niespodziankę, ale nie może to być forma przekupywania;

 • żegnaj i witaj dziecko zawsze z uśmiechem - to napawa optymizmem i daje poczucie bezpieczeństwa, że wszystko jest w porządku;

 • czasem lepiej jest, gdy do przedszkola dziecko odprowadza tata - rozstania bywają mniej bolesne;

 • w sprawach jedzenia nie decyduj za dziecko: Proszę nie dawać mojemu dziecku zupy mlecznej (itp.), bo nie lubi. Jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich dotyczących danej potrawy, spróbuj zachęcić do jej zjadania. Dzieci często zapominają, że nie lubią czegoś i zjadają wszystko;

 • wszystkie wątpliwości związane z przystosowaniem dziecka wyjaśniaj z nauczycielem danej grupy. Pytaj nie tylko: Czy moje dziecko wszystko zjadło, ale także czy nawiązuje kontakt z rówieśnikami, czy radzi sobie z różnymi poleceniami, czy nie sprawia kłopotów wychowawczych.

 

Powrót