PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKA


DZIECKO MA PRAWO:
- prosić o to, czego chce – ale nie wymagać tego,
- mieć i wyrażać swoje zdanie,
- postępować nielogicznie i nie uzasadniać tego,
- podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje,
- decydować, czy chce się angażować w problemy innych ludzi,
- nie wiedzieć, nie znać, nie rozumieć,
- popełniać błędy,
- odnosić sukcesy,
- zmieniać zdanie,
- do swojej prywatności,
- do samotności i niezależności,
- zmieniać się i korzystać ze swoich praw.

DZIECKO MA OBOWIĄZEK:
- postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, używać form grzecznościowych wobec kolegów i dorosłych,
- dbać o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych,
- starać się utrzymać porządek wokół siebie,
- dbać o swój wygląd i estetykę ubrania,
- kulturalnie zachowywać się podczas posiłków,
- przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
- okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
- szanować godność osobistą drugiego człowieka (kolegi).

FORMY NAGRADZANIA ZACHOWAŃ RESPEKTUJĄCYCH USTALONE NORMY I ZASADY ZACHOWANIA:
- nagradzanie uznaniem i pochwałą,
- nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy,
- darzenie dziecka szczególnym zaufaniem,
- przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela,
- atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie.

ŚRODKI ZARADCZE W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA USTALONYCH ZASAD:
- tłumaczenie i wyjaśnianie,
- ukazywanie następstw postępowania, skłanianie dziecka do refleksji,
- wyrażanie przez nauczyciela swojego smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka,
- propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,
- czasowe odebranie przyznanego przywileju,
- czasowe odsunięcie dziecka od aktywności w grupie – odesłanie na „krzesełko przemyśleń”,
- ścisła współpraca z rodzicami.

 

Powrót