Nasze przedszkole

„W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca - obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei”.

- św. Jan Paweł II

W życiu każdej społeczności pojawiają się chwile na długo pozostające w pamięci. Z reguły są to codzienne sprawy, które otwierają nowy rozdział w historii naszych małych ojczyzn. Tym większa satysfakcja i radość, jeśli możemy być ich częścią...

Katolickie Przedszkole im. św. Jana Pawła II w Biłgoraju rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 września 2012 roku w świeżo wybudowanym budynku przy nowo powstałej Parafii Św. Jana Pawła II. Parafia, pod Jego wezwaniem została utworzona jako wotum wdzięczności Bogu mieszkańców Biłgoraja za życie i posługę Wielkiego Papieża Polaka, a nowo powstające przedszkole miało przedstawiać żywy pomnik przypominający życie i nauczanie naszego Patrona.

Katolickie Przedszkole im. św. Jana Pawła II jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą. Organem założycielskim i zarazem prowadzącym jest Proboszcz Parafii Św. Jana Pawła II – ks. dr Józef Flis. Ponadto, ks. Proboszcz zainspirowany postacią Papieża i jego nauką jest również głównym pomysłodawcą utworzenia Katolickiego Przedszkola, któremu patronuje nasz Ojciec Święty. Sam pomysł powstania przedszkola przy parafii zrodził się w styczniu 2010 roku. Dwa lata później dzięki hojności i życzliwości wielu wspaniałych osób oraz przede wszystkim ogromnej wierze Proboszcza w słuszność swojego pomysłu oraz Jego zaangażowania i determinacji, powstało przedszkole w służbie rodzinie, rodzicom, dzieciom, Kościołowi i Ojczyźnie.

22 października 2012 roku ks. bp Marian Rojek dokonał oficjalnego poświęcenia i otwarcia Katolickiego Przedszkola im. bł. Jana Pawła II – mówiąc: „Z wielką radością przyjąłem wiadomość, iż (...) powstało Katolickie Przedszkole bł. Jana Pawła II. Jest to niewątpliwie przejaw troski o wskazanie dzieciom prawdziwego autorytetu, na początku szkolnej edukacji. Katolickie Przedszkole jest najpiękniejszym pomnikiem Jana Pawła II, budowanym w sercach najmłodszych. Błogosławiony Papież mówił: «dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta». (Przemówienie do Rodzin w Roku Jubileuszu - 2000 r.) Dla pięknego dzieła, wychowania i troski o najmłodsze pokolenie, Księdzu Prałatowi, Siostrom Honoratkom, dzieciom, rodzicom i wszystkim zaangażowanym w to dzieło udzielam pasterskiego błogosławieństwa. Życzę sukcesów wychowawczych, szerokich perspektyw rozwoju, wytrwałości w realizacji zamierzeń, a także radości z pełnionej misji ”.

Katolickie Przedszkole to miejsce, w którym dziecko odkrywa i rozwija swoje zdolności, podejmuje pierwsze samodzielne decyzje. To placówka, do której dzieci przychodzą chętnie, a przede wszystkim z uśmiechem na twarzy. Stwarzając Wspólnotę nauczycieli i opiekunów przedszkole to, jest miejscem propagowania oraz wcielania w życie drogowskazów nauczania Ojca Świętego. Dążymy do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka w wierze i dbamy, by nasi wychowankowie wzrastali w łasce u Boga i ludzi, wzmacniając przy tym więzi rodzinne i kościelne. Za fundamentalny cel placówki stawiamy sobie: propagowanie wartości chrześcijańskich, prorodzinnych i patriotycznych.

Placówka ta została powołana dla rodzin, którym zależy na przedłużaniu atmosfery domu rodzinnego, jaką sami starają się tworzyć. Wychowujemy dzieci w duchu wartości i zasad katolickich, zgodnie z nauką Kościoła oraz personalistyczną myślą pedagogiczną świętego Jana Pawła II. Pragniemy towarzyszyć naszym wychowankom na drodze ich życia i wspomagać ich w pełnym, harmonijnym rozwoju w nauczaniu opartym na zasadach religijnych. Obok realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzieci uczone są miłości do Boga, ludzi i Ojczyzny, szacunku do bliźniego, do wszystkiego, co piękne, mądre i szlachetne. Przedszkole umożliwia dzieciom osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Katolickie Przedszkole im. św. Jana Pawła II jest dla dzieci radosnym, bezpiecznym, pełnym miłości drugim domem. Serdecznie zapraszamy Wasze pociechy do naszego kameralnego przedszkola, w którym wszyscy się znają, a każde dziecko jest darem danym od Boga.

 

Powrót