Ramowy rozkład dnia

Przedszkole jest czynne od 630 do 1630.

Pobyt dziecka w naszym przedszkolu planowany jest w oparciu o ramowy rozkład dnia, który jest wzbogacany i modyfikowany w zależności od dyspozycji dzieci ich samopoczucia i nastroju.


Ramowy rozkład dnia przedstawia się następująco:
630 – 830 − przybycie do przedszkola i powitanie; zabawy według zainteresowań; zajęcia indywidualne z nauczycielem; ćwiczenia poranne; przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe i higieniczne;wspólna modlitwa;
830 – 900 − śniadanie
900 – 1200 − zajęcia zorganizowane z całą grupą będące realizacją treści programowych obejmujących określone obszary edukacyjne: odkrywanie piękna duchowego i materialnego w sobie i otaczającym świecie, aktywność artystyczna: słowo, obraz, dźwięk i ruch; zajęcia, zabawy i gry sportowe w sali lub w plenerze; udział w zajęciach wspomagających rozwój dziecka;spotkanie z biblią; przygotowanie do obiadu – czynności porządkowe i higieniczne; wspólna modlitwa;
1200 – 1230 – obiad
1230 – 1430 – odpoczynek poobiedni przy muzyce, bajkach, baśniach i opowiadaniach; udział w zajęciach i zabawach wspomagających dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności; przygotowanie do podwieczorku – czynności porządkowe i higieniczne; wspólna modlitwa;
1400 – 1430 − podwieczorek
1430 1630 – zajęcia i zabawy dowolne w sali lub w plenerze; zajęcia indywidualne z nauczycielem; tworzenie ładu i porządku w otoczeniu; powrót do domu.

 

Powrót