Agnieszka Golec

Jestem nauczycielem, dla którego praca z dziećmi jest pasją, co daje mnóstwo satysfakcji, wyzwala radość, zadowolenie i uśmiech. Dzieci są moją inspiracją, dzięki nim rozbudzam swoją kreatywność, jestem gotowa podejmować nowe wyzwania. Powierzonymi dziećmi staram się zająć tak jak zajęłabym się własnymi dziećmi, prywatnie jestem również mamą, co ułatwia mi zrozumienie ich indywidualnych potrzeb. Staram się zapewnić swoim podopiecznym poczucie bezpieczeństwa oraz akceptacji. Bezinteresownie obdarzam miłością, szacunkiem i uznaniem każde dziecko, a prowadząc zajęcia dążę do tego, aby każde z nich było docenione i szczęśliwe. Pragnę towarzyszyć wychowankom w drodze życia i wspomagać ich w pełnym, harmonijnym rozwoju.

Praca w przedszkolu to coś niezwykłego i nieprzewidywalnego, nigdy nie można spodziewać się dwóch takich samych dni, a już na pewno nie dopadnie mnie monotonia.

To dla mnie zaszczyt, że mogę pracować w przedszkolu, którego patronem jest Święty Jan Paweł II. Patronat Ojca Świętego daje radość i równocześnie stawia wymagania aby kierować się na co dzień wartościami płynącymi z życia i nauczania Świętego.

 

 

Powrót